Dokumentace

Zpracováváme dokumentaci dle zadání a požadavků zákazníka, která je použitelná k výrobě. Součástí je také 3D model k vizualizaci výsledného produktu, pro lepší představu a k osouhlasení produktu zákazníkem.

Výkresová dokumentace:

3D modely: